Biuro Detektywistyczne Sławomir Ast ul. Przemysłowa 46A lok. 51Poznań 61-541 — tel./fax: 61 8 255 355 — kom: 668 935 147

Oferta biznesowa

Biuro Detektywistyczne Sławomira Asta na zlecenie klientów instytucjonalnych przeprowadza rzetelny wywiad gospodarczy. Poznań, jako jedno z miast, na którego terenie najczęściej świadczymy nasze usługi, obfituje w wiele firm pragnących odpowiednio zabezpieczyć swój biznes. W osiągnięciu wytyczonego celu niewątpliwie pomaga wywiad gospodarczy, który odpowiednio przeprowadzony pomaga chronić firmę przed ryzykiem poniesionych strat, jakie mogą być spowodowane przez nieuczciwie działających współpracowników, kontrahentów, czy też klientów.

Wywiad gospodarczy to jedna z wielu usług poznańskiego Biura Detektywistycznego Sławomira Asta. Poznajcie Państwo jej charakterystykę, zapraszamy.

Prowadzony przez detektywów wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, bądź też potwierdzaniu informacji z zakresu sytuacji prawnej lub finansowej poszczególnych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Pozwala on zweryfikować wiarygodność kontrahentów i ocenić czy sytuacje takie jak np. podpisanie umowy, zatrudnienie danego pracownika, czy też podjęcie współpracy z konkretną firmą, nie niosą ze sobą poważnego ryzyka.

Zakres działań wywiadowni gospodarczej obejmuje m.in.:

  • weryfikowanie lojalność pracowników,
  • ustalanie składników majątkowych dłużnika,
  • ustalanie adresu siedziby nieuczciwego i nierzetelnego kontrahenta,
  • sprawdzanie wiarygodność kredytowej przedsiębiorców i konsumentów,
  • zbieranie informacji ekonomicznych dotyczących przeszłości osób fizycznych i prawnych,
  • zdobywanie informacji gospodarczych, które mogą być dowodem w postępowaniu sądowym,

W ramach świadczonych usług, biuro detektywistyczne skutecznie interweniuje również w przypadku bezprawnego ujawnienia tajemnicy handlowej, praktykowania procederu nieuczciwej konkurencji czy niezgodnego z prawem wykorzystywania znaków oraz nazw handlowych.

Zebrane w toku prowadzonego wywiadu gospodarczego informacje poddajemy analizie. Zgromadzone w ten sposób informacje ujmujemy w sprawozdaniu, które wraz z pełną dokumentacją przekazywane są Klientowi.

Działamy mobilnie i elastycznie. Tym samym, aby przeprowadzić wywiad gospodarczy, często wyjeżdżamy poza Poznań. Swoją ofertę kierujemy do klientów instytucjonalnych z całego kraju.

W zakresie wywiadu gospodarczego przeprowadzamy zarówno wywiad majątkowy, jak i środowiskowy. Zdobyte przez nas materiały mogą być wykorzystane jako dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Na życzenie Klienta, stawiamy się przed sądem w charakterze świadków.

Dysponujemy zaawansowanymi technologicznie urządzeniami, które pozwalają nam gromadzić skuteczne materiały foto, audio i video. Posiadana przez nas szeroka siatka kontaktów umożliwia nam działać szybko i skutecznie. Jako profesjonalna wywiadownia gospodarcza obsługujemy zarówno osoby fizyczne, mikro i makro przedsiębiorstwa, jak również prężnie działające, duże firmy o zasięgu międzynarodowym.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Biuro Detektywistyczne Sławomir Ast, Poznań.

BIURO DETEKTYWISTYCZNE

SŁAWOMIR AST - Prywatny detektyw

ul. Przemysłowa 46A lok. 51

61-541 POZNAŃ

tel./fax: 61 8 255 355

kom: 668 935 147